Πόροι

Καλώς ήρθατε στη σελίδα με όλο το διαθέσιμο υλικό του BREED για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευόμενους και ειδικούς στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).

Εδώ θα βρείτε τα εργαλεία κατάρτισης που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου, όπως έναν οδηγό για την ποιοτική χοιροτροφία για τους εκπαιδευτές της ΕΕΚ, ένα εργαλείο για τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και έναν οδηγό για την προώθηση και παροχή κινήτρων για την ποιοτική χοιροτροφία.

2019-1-IT01-KA202-007785

BREED Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

Stay tuned with BREED

Register here to receive continuous information about the BREED initiatives

All materials are copyrighted under the Creative Commons CC BY-NC-ND license