Οι εταίροι του έργου BREED

"Η DINAMICA είναι ένας οργανισμός κατάρτισης, αναγνωρισμένος από την ιταλική τοπική αρχή Emilia-Romagna με δράσεις στον αγροτικό τομέα. Συγκροτείται από Ενώσεις Αγροτών και Ερευνητικά Κέντρα για την παραγωγή ζώων και καλλιεργειών στην περιοχή Emilia-Romagna. Η DINAMICA αποτελείται από 2 τμήματα: Επαγγελματική Κατάρτιση και Τεχνική και Οικονομική Βοήθεια. Έχει έδρα τη Μπολόνια, με 9 παραρτήματα σε 9 διαφορετικές επαρχίες στην περιοχή της Emilia-Romagna. Ο ρόλος της DINAMICA είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω της μελέτης και της διάδοσης της τεχνικής και οργανωτικής καινοτομίας στον τομέα της οικονομίας και της διαχείρισης των επιχειρήσεων, της γεωργικής λογιστικής, του επιχειρηματικού σχεδιασμού, της οικονομικής και περιβαλλοντικής παρακολούθησης, των γεωργοπεριβαλλοντικών αναλύσεων, της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων και της αγροτικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, η DINAMICA έχει ως αποστολή την προώθηση της επαγγελματικής εξέλιξης στους αγροδιατροφικούς και αγροτοβιομηχανικούς τομείς, μέσω της κατάρτισης και την επαγγελματικής επανεκπαίδευσης, καθώς και μέσω ενεργειών παροχής βοήθειας και οικονομικών τεχνικών συμβουλών»."

www.dinamica-fp.com

Η SZKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO είναι το μεγαλύτερο και ισχυρότερο ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης στη γεωργία στην Πολωνία. Υπάρχουν 17 σχολές που προσφέρουν υποτροφίες, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα για περίπου 25.000 φοιτητές. Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και το τμήμα Οικονομικών και Επιχειρηματικών Οικονομικών Επιστημών που συμμετέχει στο έργο και λειτουργεί στο πλαίσιο της διάρθρωσης της Σχολής, κατέχει ηγετική θέση στην Πολωνία στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας και της Αγροτικής Διοίκησης. Το Τμήμα προσφέρει τέσσερα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (Οικονομικών, Διοίκησης επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ, Χρηματοικονομικών και Τραπεζικών, Λογιστικής) για περίπου 4000 φοιτητές. Τόσο η Σχολή όσο και το Τμήμα έχουν δημιουργήσει ισχυρές επιστημονικές και εκπαιδευτικές σχέσεις με πολλά ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Πολωνία, καθώς και σε ολόκληρη την Ευρώπη, μέσω μιας σειράς κοινών δραστηριοτήτων.

www.sggw.pl

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Θ.), με 18 Τμήματα και διάφορα Ερευνητικά Κέντρα, είναι ένα Πανεπιστήμιο με εξέχουσα θέση στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα και εκτείνεται σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας με ακαδημαϊκά τμήματα στο Βόλο, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα , Καρδίτσα και Λαμία. Η κύρια αποστολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας και η συμβολή στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας. Είναι γνωστό για τις εξαιρετικές ερευνητικές του επιδόσεις και τα εξαιρετικά επιστημονικά επιτεύγματά του, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Το Πανεπιστήμιο φέρνει επίσης τους φοιτητές σε επαφή με την αγορά εργασίας μέσω του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, το οποίο πιστοποιείται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (EOΠΠΕΠ). ΤΟ Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Π.Θ. βρίσκεται στην περιοχή της Θεσσαλίας. Η κύρια αποστολή του Τμήματος είναι η διεξαγωγή εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας που οδηγεί σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες με περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

www.uth.gr

Το Istituto di Istruzione Superiore "Antonio Zanelli" είναι ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα σπουδών που ειδικεύεται στη διαχείριση της γης και του περιβάλλοντος, οι στόχοι του οποίου καλύπτουν τις ανάγκες του έργου αυτού. Θα πραγματοποιηθεί μια σειρά δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης που οι νέοι θα είναι η κύρια ομάδα στόχος. Σχετικά θέματα του Istituto "Zanelli" είναι η τεχνολογική ανάπτυξη στη βιοϊονομία, τη βιοενέργεια και του αγροδιατροφικού τομέα. Οι προηγούμενες εμπειρίες του Ινστιτούτου είχαν επίκεντρο τη διατήρηση των απειλούμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας και τη διατήρηση των σπόρων ενός προστατευόμενου είδους κολοκυθιού. Εδώ και χρόνια το ίδρυμα αναπαράγει και διατηρεί είδη απειλούμενων χοίρων, όπως οι χοίροι "Mora romagnola".

www.zanelli.edu.it

Ο Εθνικός Δρυμός Gran Sasso e Monti della Laga (PNGSL) είναι μια εθνική αρχή που έχει ως αποστολή τη διασφάλιση και την προώθηση της διατήρησης και αξιοποίησης της φυσικής κληρονομιάς. Η Διεύθυνση του Πάρκου εκτελεί δραστηριότητες που διαρκώς αλληλεπιδρούν με τις τοπικές κοινότητες προκειμένου να καταστήσει τη διατήρηση κοινό στόχο. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας του PNGSL είναι: η διαχείριση / διαφύλαξη της ζωικής και φυτικής κληρονομιάς, η προώθηση της επιστημονικής έρευνας σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, η ανάπτυξη δράσεων για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με σχολεία καθώς και τη διατήρηση / προώθηση της κοινωνικοπολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Η περιοχή του PNGSL ορίζεται από περιοχές στα νότια (Gran Sasso) και στα βόρεια (Laga Mountains) και χαρακτηρίζεται από βραχώδεις κορυφογραμμές και δάση, που χρησιμοποιούνται για κτηνοτροφία και παραγωγή καυσόξυλων και καστανιών αλλά και υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής (κυρίως πεζοπορία). Το μεγαλύτερο μέρος του πάρκου είναι ιδιοκτησία των κατοίκων και των κοινοτήτων που κατέχουν κυρίως βοσκότοπους και το μεγαλύτερο μέρος των δασών. Το Πάρκο, που βρίσκεται στην καρδιά των Απενίνων, εκτείνεται πάνω από τρεις περιοχές: Abruzzo, Lazio και Marche, συμπεριλαμβανομένων πέντε επαρχιών στην περιφέρεια: L'Aquila, Teramo, Pescara, Rieti και Ascoli Piceno και 44 δήμους.

www.gransassolagapark.it

Η ESCOLA PROFISIAL COOPERATIVA Η EPRALIMA είναι μια ιδιωτική και συνεταιριστική σχολή που επικεντρώνεται στην επαγγελματική εκπαίδευση, προσφέροντας μαθήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για νέους, μαθήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων και μαθήματα εξειδικευμένης τεχνολογίας επιπέδου V. Η Epralima βασίζει την αναπτυξιακή της στρατηγική στην προετοιμασία των νέων και των ενηλίκων για την άσκηση ειδικευμένων επαγγελμάτων, αναπτύσσοντας μηχανισμούς που δημιουργούν στενότερους δεσμούς μεταξύ σχολείων και οικονομικών ιδρυμάτων, καθώς και επαγγελματικούς και πολιτιστικούς συλλόγους του κοινωνικού ιστού με στόχο την επίτευξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου κατάρτισης που ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές ανάγκες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η ίδρυση της Epralima βασίζεται στις υποθέσεις του κοινωνικού της σχεδίου, που έχει δημιουργήσει σχέσεις με την κοινότητα -ιδιαίτερα με τον κόσμο των επιχειρήσεων και της εργασίας, που μαζί εδραιώνουν ένα έργο αφιερωμένο στην ανάπτυξη της περιφέρειάς της.

www.epralima.com

Ο οργανισμός MINTIES BITĖS είναι μια οργάνωση νεολαίας που στοχεύει στην υποστήριξη των νέων στην πρόσβαση σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος και στην ένταξη στην αγορά εργασίας. Η ένωση εργάζεται σε εθελοντική βάση με ένα μεγάλο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εθελοντών (42 εθελοντικές συμφωνίες) για ειδικές δραστηριότητες. Στόχος του οργανισμού είναι να υποστηρίξει τους νέους να βελτιώσουν τις δεξιότητες, τις ικανότητες και το πρόγραμμα σπουδών, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, την προώθηση του πολιτισμού και της ταυτότητας και την ευρύτερη κατανόηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της, ο οργανισμός προωθεί, προετοιμάζει, δημιουργεί, αναπτύσσει, αξιολογεί διάφορα εκπαιδευτικά, επαγγελματικά προγράμματα βελτίωσης προσόντων, μη τυπικά προγράμματα κατάρτισης, μεθοδολογικά υλικά, έργα, δίκτυα κοινωνικής εταιρικής σχέσης για επαγγελματίες και άλλες κοινωνικές ομάδες και άτομα. Ο οργανισμός δημιουργεί και προωθεί καινοτόμα και αποτελεσματικά προγράμματα σχετικά με: την κοινωνική ένταξη, συμβουλευτική σταδιοδρομίας, επαγγελματική αποκατάσταση και απασχολησιμότητα, ισότητα των φύλων κ.λπ.

www.mbites.lt

2019-1-IT01-KA202-007785

BREED Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

Stay tuned with BREED

Register here to receive continuous information about the BREED initiatives

All materials are copyrighted under the Creative Commons CC BY-NC-ND license