Εκπαίδευση

Οι εταίροι του έργου BREED θα αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο εκπαιδευτικών εργαλείων ελεύθερα διαθέσιμο στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων και των προσεγγίσεων που θα βασίζονται σε στρατηγικές, κίνητρα και καινοτόμες λύσεις που θα αφορούν και τους τρεις πυλώνες που αποτελούν τις κύριες προκλήσεις της βιωσιμότητας στην χοιροτροφία: οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον.

Το εργαλείο BREED VET θα είναι ένα διαδραστικό σύνολο πολυμέσων και παιδαγωγικής κατάρτισης, όπως βίντεο, κινούμενα σχέδια, φωτογραφίες και συνεντεύξεις, διαθέσιμες για ελεύθερη πρόσβαση στις γλώσσες του έργου (Αγγλικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Ελληνικά, Πορτογαλικά και Λιθουανικά). Το BREED VET θα προσφέρει εργαλεία που θα επιτρέπουν στους εκπαιδευτές να συνδυάζουν την κατάρτιση με βάση διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, τη διάρκεια της εκπαίδευσης και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων.

2019-1-IT01-KA202-007785

BREED Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

Stay tuned with BREED

Register here to receive continuous information about the BREED initiatives

All materials are copyrighted under the Creative Commons CC BY-NC-ND license