Szkolenie

Zespół realizujący projekt BREED opracuje i udostępni bezpłatnie kompleksowy zestaw narzędzi szkoleniowych, w tym materiały i metodykę, uwzględniających strategie motywacyjne i innowacyjne rozwiązania dotyczące wszystkich filarów zrównoważonego rozwoju (dobrostan zwierząt, dobrobyt ludzi, rentowność i dbałość o środowisko), które są głównymi wyzwaniami w chowie trzody chlewnej.

Komplet narzędzi szkoleniowych BREED będzie interaktywnym zestawem treści multimedialnych i dydaktycznych, takich jak: wideo, animacje, zdjęcia i wywiady, udostępnianym bezpłatnie w językach projektu: angielskim, włoskim, polskim, greckim, portugalskim i litewskim. Zestaw narzędzi szkoleniowych będzie oferował trenerom mozliwość dopasowania modułów szkolenia do różnych syalbusów, czasu trwania szkolenia i początkowego poziomu zaawansowania uczniów.

2019-1-IT01-KA202-007785

BREED Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

Stay tuned with BREED

Register here to receive continuous information about the BREED initiatives

All materials are copyrighted under the Creative Commons CC BY-NC-ND license