Skip to main content

Szkolenie

Zespół realizujący projekt BREED opracuje i udostępni bezpłatnie kompleksowy zestaw narzędzi szkoleniowych, w tym materiały i metodykę, uwzględniających strategie motywacyjne i innowacyjne rozwiązania dotyczące wszystkich filarów zrównoważonego rozwoju (dobrostan zwierząt, dobrobyt ludzi, rentowność i dbałość o środowisko), które są głównymi wyzwaniami w chowie trzody chlewnej.

Komplet narzędzi szkoleniowych BREED będzie interaktywnym zestawem treści multimedialnych i dydaktycznych, takich jak: wideo, animacje, zdjęcia i wywiady, udostępnianym bezpłatnie w językach projektu: angielskim, włoskim, polskim, greckim, portugalskim i litewskim. Zestaw narzędzi szkoleniowych będzie oferował trenerom mozliwość dopasowania modułów szkolenia do różnych syalbusów, czasu trwania szkolenia i początkowego poziomu zaawansowania uczniów.