Οι δραστηριότητες διάχυσης του έργου BREED

Μέσω των πολλών καναλιών επικοινωνίας BREED και πρωτοβουλιών διάδοσης, το έργο έφτασε σε ένα συνολικό κοινό 200.000 Ευρωπαίων που ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση για την ΕΕΚ στην ποιοτική εκτροφή χοίρων.

Μπροσούρα BREED

Online διαδραστική έκδοση

Έκδοση PDF

Μηνύματα βίντεο των εταίρων του έργου BREED που μεταδόθηκαν κατά τη διάρκεια του Τελικού Διεθνούς Συνεδρίου

2019-1-IT01-KA202-007785

BREED Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

Stay tuned with BREED

Register here to receive continuous information about the BREED initiatives

All materials are copyrighted under the Creative Commons CC BY-NC-ND license