Skip to main content

Działania upowszechniające BREED

Dzięki wielu kanałom komunikacji i inicjatywom upowszechniającym BREED, projekt dotarł do 200.000 odbiorców – Europejczyków zainteresowanych szkoleniem zawodowym w zakresie wysokiej jakości wolnowybiegowego chowu trzody chlewnej.

Broszura BREED

Wersja interaktywna online

Wersja PDF

Informacje wstępne filmowe utrzymanie przez partnerów ostatniej ostatniej ostatniej projektu BREED