Działania upowszechniające BREED

Dzięki wielu kanałom komunikacji i inicjatywom upowszechniającym BREED, projekt dotarł do 200.000 odbiorców – Europejczyków zainteresowanych szkoleniem zawodowym w zakresie wysokiej jakości wolnowybiegowego chowu trzody chlewnej.

Broszura BREED

Wersja interaktywna online

Wersja PDF

Informacje wstępne filmowe utrzymanie przez partnerów ostatniej ostatniej ostatniej projektu BREED

2019-1-IT01-KA202-007785

BREED Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

Stay tuned with BREED

Register here to receive continuous information about the BREED initiatives

All materials are copyrighted under the Creative Commons CC BY-NC-ND license