Συνάντηση διαβούλευσης με ειδικούς για το Εργαλείο Εκπαίδευσης BREED

Σε όλες τις χώρες των εταίρων, η ομάδα εργασίας του έργου διοργάνωσε συναντήσεις διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους για να προσελκύσει την προσοχή των ενδιαφερομένων στο Εκπαιδευτικό Εργαλείο BREED. 

Σε όλες τις χώρες του έργου Ιταλία, Πολωνία, Ελλάδα, Λιθουανία και Πορτογαλία, οι εταίροι BREED διοργάνωσαν συναντήσεις με ειδικούς της ΕΕΚ, δασκάλους και μαθητές, νέους και υπάρχοντες αγρότες και ειδικούς και παρόχους ΕΕΚ εκπαίδευσης στην εκτροφή χοίρων, σε διάφορες μορφές:
– διαδικτυακά και πρόσωπο με πρόσωπο
– κατά τη διάρκεια μιας ενιαίας συνάντησης με πολλούς συμμετέχοντες ή διαφορετικές συνεδρίες με μικρές ομάδες συμμετεχόντων
– σε διαφορετικές περιόδους των τελευταίων μηνών του έργου, που προσδιορίστηκαν για να εξασφαλιστεί η υψηλότερη συμμετοχή και λαμβάνοντας υπόψη τα σχολικά και τα ημερολόγια των διακοπών, τα οποία είναι διαφορετικά στις χώρες του έργου.
Αυτές οι εθνικές δραστηριότητες πέτυχαν τη συνολική συμμετοχή 400 ενδιαφερομένων, οι οποίοι παρείχαν στην ομάδα του έργου σημαντική ανατροφοδότηση σχετικά με το προτεινόμενο Εκπαιδευτικό Εργαλείο BREED.

2019-1-IT01-KA202-007785

BREED Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

Stay tuned with BREED

Register here to receive continuous information about the BREED initiatives

All materials are copyrighted under the Creative Commons CC BY-NC-ND license