Skip to main content

Konsensuso susitikimas, skirtas atkreipti dėmesį į BREED mokymo priemonių rinkinį

Visose projekto partnerių šalyse buvo surengti konsensuso susitikimai su suinteresuotosiomis šalimis, siekiant atkreipti dėmesį į BREED mokymo priemonių rinkinį.
Italijoje, Lenkijoje, Graikijoje, Lietuvoje ir Portugalijoje BREED partneriai organizavo įvairių formatų susitikimus su profesinio mokymo ekspertais, mokytojais ir studentais, naujais ir esamais ūkininkais bei kiaulininkystės mokymų specialistais. Susitikimai vyko:
– nuotoliniu būdu ir gyvai;
– organizuojant vieną susitikimą su daug dalyvių arba kelis su nedidelėmis dalyvių grupėmis;
– susitikimai vyko skirtingais laikotarpiais, nustatytais siekiant užtikrinti didžiausią žmonių įsitraukimą ir atsižvelgiant į mokyklų ir atostogų kalendorius, kurie projekto partnerių šalyse skiriasi.
Šiose veiklose dalyvavo 400 suinteresuotosios šalys, kurios projekto komandai pateikė svarbių atsiliepimų apie BREED siūlomą mokymo priemonių rinkinį.