Spotkanie projektowe zorganizowane w celu upowszechnienia informacji na temat zestawu narzędzi szkoleniowych BREED

Zespół projektowy we wszystkich krajach projektu, we Włoszech, Polsce, Grecji, Litwie i Portugalii, zorganizował spotkania upowszechniające tzw. consensus meeting z interesariuszami, aby poinformować i zachęcić ich do zapoznania się z zestawem narzędzi szkoleniowych BREED. Partnerzy BREED zorganizowali spotkania z ekspertami, specjalistami, doradcami zawodowymi w zakresie chowu trzody chlewnej oraz nauczycielami i uczniami szkół zawodowych, a także z przyszłymi i obecnymi producentami wieprzowiny.

Spotkania te zorganizowano w różnych formatach:

– online i stacjonarnie,
– podczas jednego spotkania z wieloma uczestnikami lub kilku sesji z małymi grupami uczestników. W celu zapewnienia licznego uczestnictwa spotkania odbywały się w różnych terminach,
– podczas ostatnich miesięcy trwania projektu,
– dostosowanych do kalendarzy szkolnych i wakacyjnych, różnych w każdym z krajów projektu.

W tych działaniach wzięło łącznie udział 400 interesariuszy,
którzy przekazali zespołowi projektowemu ważne informacje zwrotne na temat proponowanego zestawu narzędzi szkoleniowych BREED.

2019-1-IT01-KA202-007785

BREED Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

Stay tuned with BREED

Register here to receive continuous information about the BREED initiatives

All materials are copyrighted under the Creative Commons CC BY-NC-ND license