Skip to main content

Spotkanie projektowe zorganizowane w celu upowszechnienia informacji na temat zestawu narzędzi szkoleniowych BREED

Zespół projektowy we wszystkich krajach projektu, we Włoszech, Polsce, Grecji, Litwie i Portugalii, zorganizował spotkania upowszechniające tzw. consensus meeting z interesariuszami, aby poinformować i zachęcić ich do zapoznania się z zestawem narzędzi szkoleniowych BREED. Partnerzy BREED zorganizowali spotkania z ekspertami, specjalistami, doradcami zawodowymi w zakresie chowu trzody chlewnej oraz nauczycielami i uczniami szkół zawodowych, a także z przyszłymi i obecnymi producentami wieprzowiny.

Spotkania te zorganizowano w różnych formatach:

– online i stacjonarnie,
– podczas jednego spotkania z wieloma uczestnikami lub kilku sesji z małymi grupami uczestników. W celu zapewnienia licznego uczestnictwa spotkania odbywały się w różnych terminach,
– podczas ostatnich miesięcy trwania projektu,
– dostosowanych do kalendarzy szkolnych i wakacyjnych, różnych w każdym z krajów projektu.

W tych działaniach wzięło łącznie udział 400 interesariuszy,
którzy przekazali zespołowi projektowemu ważne informacje zwrotne na temat proponowanego zestawu narzędzi szkoleniowych BREED.