Έναρξη του έργου BREED

Το έργο BREED ξεκίνησε στη 1 Σεπτεμβρίου 2019. Η πρώτη συνάντηση του έργου έλαβε χώρα στη Μπολόνια της Ιταλίας στη περιοχή Reggio Emilia στις 30-31 Οκτωβρίου 2019, που διοργάνωσε ο συντονιστής του έργου DINAMICA με την υποστήριξη του εταίρου Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Zanelli”.

2019-1-IT01-KA202-007785

BREED Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

Stay tuned with BREED

Register here to receive continuous information about the BREED initiatives

All materials are copyrighted under the Creative Commons CC BY-NC-ND license