Start projektu BREED

Projekt BREED rozpoczął się 1 września 2019 roku. Spotkanie inaugurujące projekt odbyło się we Włoszech, w Bolonii i Reggio Emilia w dniach 30-31 października 2019 roku. Spotkanie zostało zorganizowane przez koordynatora projektu DINAMICA przy wsparciu partnera projektu Istituto di Istruzione Superiore „Antonio Zanelli”.

2019-1-IT01-KA202-007785

BREED Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

Stay tuned with BREED

Register here to receive continuous information about the BREED initiatives

All materials are copyrighted under the Creative Commons CC BY-NC-ND license