Skip to main content

Start projektu BREED

Projekt BREED rozpoczął się 1 września 2019 roku. Spotkanie inaugurujące projekt odbyło się we Włoszech, w Bolonii i Reggio Emilia w dniach 30-31 października 2019 roku. Spotkanie zostało zorganizowane przez koordynatora projektu DINAMICA przy wsparciu partnera projektu Istituto di Istruzione Superiore „Antonio Zanelli”.