GrEnFIn

BREED ir GrEnFin projektai bendradarbiauja siekdami bendrų, su tvarumu susijusių, tikslų

BREED projektas bendradarbiauja su GrEnFin Aljanso https://grenfin.eu/ konsorciumu, kurį koordinuoja Bolonijos Alma Mater universitetas, ypač siekiant remti bendrus tikslus teikti mokymo programas, skatinančias palaikyti tvarumą atitinkamose srityse.
GrEnFin siekia apmokyti profesionalus ir studentus tapti tvarios energijos ekspertais. Vadovaujantis pagrindiniais Inovacijų sąjungos ir ES aukštojo mokslo modernizavimo darbotvarkės elementais, projektu GrEnFin Erasmus+ Knowledge Alliance siekiama suinteresuotosioms šalims (energijos tiekėjams, privačioms įmonėms, mokslinių tyrimų institutams) paruošti Tvarios energetikos ekspertų profesionalų komandą: Europos aukštos kvalifikacijos profesionalus, gebančius susidoroti su besikeičiančiais iššūkiais žaliųjų finansų, klimato ir verslo, energetikos srityse.


BREED ir GrEnFin konsorciumai dalijasi bendromis iniciatyvomis ir abipusiai skleidžia abiejų projektų rezultatus ir pasiekimus.

2019-1-IT01-KA202-007785

BREED Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

Stay tuned with BREED

Register here to receive continuous information about the BREED initiatives

All materials are copyrighted under the Creative Commons CC BY-NC-ND license