Tikslai

"Profesinio rengimo sistemos gerinimas pasitelkiant tvarų verslumą kiaulių veisimo procese (BREED)" yra 2019 m. rugsėjo 1 d. pradėtas projektas, kurio tikslas - pasiūlyti profesinio mokymo studentams galimybę vykdyti tvarų verslą kokybiškos kiaulininkystės srityje.

BREED projekto partneriai iš Europos šalių, Italijos, Lenkijos, Graikijos, Portugalijos ir Lietuvos, skatins kiaulių pramonės atsparumą Europoje, mokydami profesinio mokymo studentus tapti naujais kiaulių augintojais, vykdydami integruotus veiksmus, susijusius su trimis tvarumo aspektais: gyvūnų ir žmonių gerove, pelningumu ir poveikiu aplinkai, vienodai atsižvelgiant į tarpdisciplininį požiūrį.

2019-1-IT01-KA202-007785

BREED Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

Stay tuned with BREED

Register here to receive continuous information about the BREED initiatives

All materials are copyrighted under the Creative Commons CC BY-NC-ND license