Skip to main content

BREED partneriai

„„DINAMICA yra mokymo agentūra, pripažinta Italijos vietos valdžios Emilijos-Romanijos regione ir veikianti žemės ūkio srityje. Jos narystę sudaro Ūkininkų sąjungos ir Emilijos-Romanijos regiono gyvūnų ir augalininkystės tyrimų centrai. DINAMICA vykdo veiklą 2 skyriuose: Profesinis mokymas ir Techninė bei ekonominė pagalba. Jos buveinė yra Bolonijoje, o 9 teritoriniai vienetai yra paskirstyti 9 skirtingose provincijose Emilijos-Romanijos regioninėje teritorijoje. „DINAMICA“ vaidmuo yra prisidėti prie kaimo plėtros atliekant techninių ir organizacinių naujovių tyrinėjimą ir sklaidą ekonomikos ir verslo valdymo, ūkių apskaitos, verslo planavimo, ekonominės ir aplinkos stebėsenos, agrarinės aplinkosaugos analizės, atkūrimo srityse, kraštovaizdžio, maisto kokybės ir saugos kaimo plėtros. Visų pirma, DINAMICA misija yra skatinti profesinį tobulėjimą žemės ūkio maisto ir žemės ūkio pramonės sektoriuose. To siekiama vykdant mokymus ir profesinį perkvalifikavimą, taip pat teikiant pagalbą ir duodant patarimus ekonomikos ir technikos srityse”.

www.dinamica-fp.com

„SZKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO“ yra didžiausias ir stipriausias žemės ūkio aukštojo mokslo švietimo centras Lenkijoje. Jame yra 17 fakultetų, siūlančių profesinius, bakalauro ir magistrantūros kursus apie 25000 studentų. Ekonomikos mokslų fakultetas, dalyvaujantis projekte Verslo ekonomikos ir organizavimo katedra, veikianti fakultete, užima lyderio pozicijas Lenkijoje žemės ūkio ekonomikos ir ūkių valdymo srityse. Fakultetas siūlo keturias magistrantūros programas (ekonomika, vadyba ir rinkodara, finansai ir bankininkystė, logistika) apie 4000 studentų. Fakultetas ir katedra užmezgė tvirtus mokslinius ir edukacinius ryšius su daugeliu Lenkijos ir visos Europos mokslo ir akademinių institucijų, vykdant bendras veiklas.

www.sggw.pl

Tessalijos universitetas (UTH), turintis 18 katedrų ir įvairių tyrimų centrų, yra universitetas, turintis savo identitetą ir užimantis reikšmingą vietą nacionalinėje švietimo sistemoje. Jis yra visame Tesalijos regione su akademinėmis katedromis Volose, Larisoje, Trikloje , Karditsa ir Lamia. Pagrindinė Tesalijos universiteto misija yra mokslinių žinių populiarinimas atliekant tyrimus įssitraukiant į vietos bendruomenės ir platesnės visuomenės kultūrinį ir ekonominį vystymąsi. Jis yra žinomas dėl puikių mokslinių tyrimų rezultatų ir puikių mokslo laimėjimų, laikantis tarptautinių standartų. Universitetas taip pat įtraukia studentus į darbo rinkos kontaktus LIFELONG LEARNING CENTER- visą gyvenimą trunkančio mokymosi centrą, kurį patvirtino Nacionalinė kvalifikacijų ir profesinio orientavimo sertifikavimo organizacija. (EOPPEP). UTH žemės ūkio kultūrų auginimo ir kaimo aplinkos departamentas yra Tesalijos regione, Centrinėje Graikijoje. Pagrindinė katedros misija yra vykdyti taikomuosius ir technologinius tyrimus, kurie leistų sukurti naujus produktus ir paslaugas, turinčius poveikį aplinkai, ekonomikai ir socialinei veiklai.

www.uth.gr

„Istituto di Istruzione Superiore” „Antonio Zanelli” „yra aukštojo mokslo įstaiga, apimanti žemės tvarkymo ir aplinkos srities studijų kursus, kurių tikslai puikiai atitinka šio projekto iššūkius. Tai bus pasiekta atlikus keletą sąmoningumo ugdymo veiklų, skirtų jaunimui, t.y. šių darbų auditorijai ir gavėjui. Svarbios „Istituto“ Zanelli “temos yra technologinė plėtra bioekonomikos, bioenergetikos ir žemės ūkio maisto srityse. Ankstesnė instituto patirtis buvo skirta nykstančių floros rūšių išsaugojimui, įsteigiant banką saugomų rūšių moliūgų sėkloms išsaugoti. Jau daug metų institutas veisia ir saugo nykstančias kiaulių rūšis, tokias kaip „Mora romagnola“ „kiaulės“.

www.zanelli.edu.it

Gran Sasso – Laga nacionalinis parkas (PNGSL) yra nacionalinė institucija, kurios misija yra saugoti ir skatinti gamtos paveldo išsaugojimą ir vertinimą savo teritorijoje. Parko direkcija bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis, kad išsaugojimas būtų bendras tikslas. Pagrindiniai PNGSL veiklos sektoriai yra šie: gyvūnų ir daržovių paveldo tvarkymas ir saugojimas; mokslinių tyrimų skatinimas bendradarbiaujant su mokslinių tyrimų įstaigomis; aplinkos gerinimo veiksmų plėtojimas; švietimo ir informavimo programų vykdymas bendradarbiaujant su mokyklomis, taip pat šios vietovės socialinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimas ir populiarinimas. PNGSL plotą sudaro pietinis (Gran Sasso) ir šiaurinis (Lagos kalnai) diapazonas, skirtingai apibūdinamas uolėtomis keteromis, viršūnėmis, miškais ir pievomis, naudojamas gyvuliams auginti ir ganyti, malkoms, kaštonams auginti, taip pat rekreacijai kalnuose. (daugiausia žygiams pėsčiomis). Didžioji parko teritorijos dalis priklauso privatiems gyventojams ir bendruomenėms, kurios daugiausia valdo ganyklas ir didžiąją dalį miškų. Parkas, esantis Apeninų širdyje, driekiasi per tris regionus: Abrucą, Lazio ir Marche, o pagal perimetrą su penkiomis provincijomis: L’Aquila, Teramo, Pescara, Rieti ir Ascoli Piceno bei 44 savivaldybėmis.

www.gransassolagapark.it

„ESCOLA PROFISSIONAL COOPERATIVA EPRALIMA“ yra privati ir kooperatinė mokykla, orientuota į profesinį mokymą, kartu teikianti jaunimo švietimo ir mokymo kursus, suaugusiųjų švietimo ir mokymo kursus bei specializuotų technologijų V lygio kursus. „Epralima“ savo vystymosi strategiją grindė jaunimo ir suaugusiųjų paruošimu kvalifikuotoms profesijoms, plėtodama mechanizmus, užmezgančius glaudesnius ryšius tarp mokyklų ir ekonominių institucijų, taip pat profesines ir kultūrines socialinės srities asociacijas siekiant integruotis į  žmonių ir verslumo kvalifikacijos kėlimo projektą, tenkinantį  plėtros poreikius regioniniu ir vietos lygiais. „Epralima“ fondas remiasi savo socialiniu projektu, kuris bendradarbiaujant su  bendruomene, ypač su verslo ir darbo pasauliu prisideda  savo regiono plėtrai.

www.epralima.com

Asociacija „MINTIES BITĖS“ yra jaunimo organizacija, kurios tikslas – padėti jauniems žmonėms naudotis švietimo ir mokymo galimybėmis už formaliojo švietimo sistemos ribų ir įsitvirtinti darbo rinkoje. Asociacija savanoriškai bendradarbiauja su dideliu ekspertų ir savanorių (42 su savanoriškos veiklos susitarimais) tinklu, skirtu specialiai veiklai. Pagrindinis asociacijos tikslas yra padėti jauniems žmonėms tobulinti savo įgūdžius, kompetencijas ir mokymo programas, o galutinis tikslas – pagerinti jų įsidarbinimo galimybes vietos, nacionaliniu ir Europos lygmenimis, skatinti kultūrą ir identitetą bei suteikti platesnį supratimą apie Europos Sąjungą. Asociacija, siekdama užsibrėžtų tikslų, skatina, rengia, kuria, plėtoja, vertina įvairias švietimo, profesinio, kvalifikacijos tobulinimo, neformaliojo mokymo programas, metodinę medžiagą, projektus, socialinės partnerystės tinklus specialistams ir kitoms visuomenės grupėms bei asmenims. Asociacija kuria, skatina novatoriškas ir veiksmingas programas: socialinę įtrauktį; profesinis orientavimas; profesinė reabilitacija ir įsidarbinimo galimybės; lyčių lygybė ir kt.

www.mbites.lt