GrEnFIn

Partnerzy projektów BREED i GrEnFin współpracują w zakresie realizacji wspólnych celów dotyczących zrównoważonego rozwoju

Partnerzy projektu BREED współpracują z konsorcjum GrEnFin Alliance (https://grenfin.eu/), koordynowanym przez Uniwersytet Alma Mater w Bolonii, w zakresie wspierania realizacji wspólnego celu, jakim jest zrównoważony rozwój w różnych obszarach.
 Celem GrEnFin jest szkolenie profesjonalistów i studentów, aby stali się ekspertami w dziedzinie zrównoważonej energii. Zgodnie z krytycznymi elementami Unii Innowacji i unijnego programu modernizacji szkolnictwa wyższego, projekt GrEnFin Erasmus+ Knowledge Alliance ma na celu zapewnienie zainteresowanym stronom (dostawcom energii, firmom prywatnym, instytutom badawczym) profesjonalnego eksperta ds. zrównoważonej energii. Tacy europejscy wysoko wykwalifikowani specjaliści będą zdolni do stawienia czoła zmieniającym się wyzwaniom w zakresie „Green Finance”, zrównoważonego rozwoju i polityki klimatycznej oraz transformacji energetycznej.


Konsorcja BREED i GrEnFin podejmują wspólne inicjatywy i wzajemnie upowszechniają wyniki i osiągnięcia obu projektów.

2019-1-IT01-KA202-007785

BREED Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

Stay tuned with BREED

Register here to receive continuous information about the BREED initiatives

All materials are copyrighted under the Creative Commons CC BY-NC-ND license