Auditorija, kurią pasiekė BREED projektas

Projekto BREED komunikacijos ir skatinimo iniciatyvos sudomino potencialius jo sukurtų intelektinių produktų naudotojus projekto partnerių šalyse Italijoje, Lenkijoje, Graikijoje, Portugalijoje ir Lietuvoje, pasiekdamos bendrą 200.000 žmonių auditoriją

Skaityti toliau

BREED sklaidos veikla

Per daugelį BREED komunikacijos kanalų ir sklaidos iniciatyvų projektas pasiekė 200.000 žmonių Europoje, susidomėjusių profesiniais mokymais apie kokybišką kiaulių auginimą

Skaityti toliau

Lenkijos mokyklos, susijusios su projektu BREED

PL schools
Dvi Lenkijos profesinės mokyklos, priklausančios Žemės ūkio ir kaimo plėtros ministro vadovaujamam žemės ūkio mokyklų tinklui, yra projekto BREED asocijuotos partnerės. Abi mokyklos prisidėjo prie BREED mokymo priemonių rinkinio testavimo ir įvertinimo bei aktyviai naudos mokymo priemones, kurios bus įtrauktos į jų švietimo programas

Skaityti toliau

2019-1-IT01-KA202-007785

BREED Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

Stay tuned with BREED

Register here to receive continuous information about the BREED initiatives

All materials are copyrighted under the Creative Commons CC BY-NC-ND license