BREED Toolkit

BREED mokymo priemonių rinkinys profesiniam mokymui

BREED mokymo priemonių rinkinį, skirtą profesiniam mokymui, sudaro: „KOKYBIŠKO KIAULIŲ VEISINIMO VADOVAS PROFESINIO RENGIMO MOKYTOJAMS”, BREED NUOTOLINIS MOKYMO KURSAS, GEROSIOS PRAKTIKOS, „BREED MOTYVACINIS VADOVAS KOKYBIŠKAM KIAULIŲ VEISIMUI” BREED mokymo piemonių rinkinys profesiniam mokymui – tai edukacinio turinio rinkinys, laisvai prieinamas internete šešiomis projekto kalbomis – anglų, italų, lenkų, graikų, portugalų ir lietuvių.
 
 Priemonių rinkinys yra naudinga priemonė mokytojams norintiems suderinti mokymo modulius pagal skirtingas programas, mokymo trukmę ir pradinį besimokančiųjų lygį.
 
 BREED mokymo priemonių rinkinį sudaro:
 
 „KOKYBIŠKO KIAULIŲ VEISINIMO VADOVAS PROFESINIO RENGIMO MOKYTOJAMS”
 BREED NUOTOLINIS MOKYMO KURSAS APIE TVARIĄ KIAULININKYSTĘ
 ATRINKTOS GEROSIOS PRAKTIKOS
 „BREED MOTYVACINIS VADOVAS KOKYBIŠKAM KIAULIŲ VEISIMUI

2019-1-IT01-KA202-007785

BREED Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

Stay tuned with BREED

Register here to receive continuous information about the BREED initiatives

All materials are copyrighted under the Creative Commons CC BY-NC-ND license