Animal welfare

Atrinktos gerosios praktikos

Projekto komanda atrinko 21 gerąją praktiką iš tų, kurios atsirado po pirminių konsultacijų su profesinio mokymo ekspertais ir jos yra įtrauktos į BREED mokymo priemonių rinkinį. Pradiniame etape, kai buvo atliktos apklausos anketomis, išsiųstomis nacionalinėms ekspertų grupėms, išryškėjo nemažai gerosios praktikos, susijusios su kokybiška kiaulininkyste.
 Iš viso buvo atrinkta 21 geroji praktika ir tai yra ypač naudinga kurso mokymo procesui. Gerosios praktikos yra įtrauktos į BREED mokymo priemonių rinkinį kaip pagrindinė BREED mokymo sudedamoji dalis.
 Išsami informacija apie pasirinktas geriausias praktikas pateikiama žemiau šiame puslapyje.

1 Mirtingumo mažinimas

1.1 Kruopštus paršiavimosi namelio parinkimas, grindų izoliavimas nuo šaltos ar šlapios dirvos, pakratų naudojimas

2 Ankstyvieji ligų požymiai

2.1 Išankstinis pavojaus sveikatai ir gerovei nustatymas automatiniu būdu stebint kiaulių elgesio pokyčius
2.2 Tiksliųjų gyvulininkystės technikų taikymas

3 Optimalios vakcinacijos strategijos

3.1 Gyvulininkystės atvejo analizė
3.2 Autogeninės/stabulogeninės vakcinos

4 Uodegų kandžiojimas

4.1 Prevencinės priemonės, siekiant išvengti uodegų kandžiojimo
4.2 Kiaulių uodegų karpymo praktikos atsisakymas

5 Pagalbinės priemonės

5.1 Gyvūnų gerovė

6 Pašarų efektyvumas

6.1 Laisvai auginamos kiaulės – jų šėrimo strategijos ir genotipo įtaka gyvūnų elgesiui, našumui ir mėsos kokybei
6.2 Gyvūnų gerovės aspektai gerojoje žemės ūkio praktikoje

7 Kiaulaičių ir paršavedžių našumo padidinimas

7.1 Kiaulių sveikatos ir gerovės gerinimas
7.2 Gerai subalansuoti pašarai kiaulėms

8 Rūpinimasis aplinka

8.1 Teisingas mėšlo tvarkymas
8.2 Tinkamas gyvulių kiekis tenkantis žemės sklypui
8.3 Ganyklų rotacija

9 Biologinis saugumas

9.1 Maisto kokybės ir saugos kontrolė
9.2 Ūkio saugumo užtikrinimas aptvėrus tvoromis saugančiomis nuo šernų

10 Duomenų rinkimas ir sprendimų priėmimas

10.1 Tos pačios praktikos taikymas kaip ir intensyvaus gyvulių veisimo ūkiuose

11 Skaitmeninės komunikacijos priemonės

11.1 Automatizuokite sudėtingą komunikaciją
11.2 Pasiekite daugiau žmonių                  

12 Pardavimai  

12.1  Analizuokite ir sudominkite

2019-1-IT01-KA202-007785

BREED Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

Stay tuned with BREED

Register here to receive continuous information about the BREED initiatives

All materials are copyrighted under the Creative Commons CC BY-NC-ND license