The BREED team

Paskutinis projekto BREED partnerių komandos susitikimas

Paskutinis projekto susitikimas įvyko Assergi – L’Akvila mieste, Italijoje, Gran Sasso Laga nacionalinio parko teritorijoje.
Šia proga visi partneriai turėjo galimybę susitikti gyvai ir kartu išanalizuoti projekto pasiektus rezultatus bei gautus atsiliepimus apie juos, surinktus per nuolatines konsultacijas su naudotojais.
Buvo aptartos tolesnės BREED mokymo priemonių rinkinio naudojimo galimybės, pavyzdžiui, mokymo perskirstymas į aukštojo mokslo ir suaugusiųjų mokymosi sritis.
Siekiant toliau plėsti projekto paramą tikslinei profesinio mokymo sistemai, BREED apklausų rezultatai taip pat bus prieinami kaip atvirieji duomenys.

2019-1-IT01-KA202-007785

BREED Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

Stay tuned with BREED

Register here to receive continuous information about the BREED initiatives

All materials are copyrighted under the Creative Commons CC BY-NC-ND license