Skip to main content
The BREED team

Ostatnie spotkanie zespołu partnerów projektu BREED

Ostatnie spotkanie projektowe odbyło się w Assergi – L’Aquila we Włoszech, na terenie Parku Narodowego Gran Sasso Laga. Z tej okazji wszyscy partnerzy mieli okazję spotkać się osobiście i wspólnie przeanalizować wyniki projektu oraz zebrane w ramach ciągłych konsultacji z użytkownikami informacje zwrotne na ich temat. Zidentyfikowano dalsze możliwości rozwoju wykorzystania zestawu narzędzi BREED, takie jak wykorzystanie szkolenia w ramach szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych. W celu dalszego, szerszego upowszechnienia rezultatów projektu wyniki badań BREED zostaną również udostępnione w formie Open Data.