The BREED team

Ostatnie spotkanie zespołu partnerów projektu BREED

Ostatnie spotkanie projektowe odbyło się w Assergi – L’Aquila we Włoszech, na terenie Parku Narodowego Gran Sasso Laga. Z tej okazji wszyscy partnerzy mieli okazję spotkać się osobiście i wspólnie przeanalizować wyniki projektu oraz zebrane w ramach ciągłych konsultacji z użytkownikami informacje zwrotne na ich temat. Zidentyfikowano dalsze możliwości rozwoju wykorzystania zestawu narzędzi BREED, takie jak wykorzystanie szkolenia w ramach szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych. W celu dalszego, szerszego upowszechnienia rezultatów projektu wyniki badań BREED zostaną również udostępnione w formie Open Data.

2019-1-IT01-KA202-007785

BREED Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

Stay tuned with BREED

Register here to receive continuous information about the BREED initiatives

All materials are copyrighted under the Creative Commons CC BY-NC-ND license