Skip to main content

Cele

Projekt „Wzmocnienie systemu edukacji i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonych, zgodnych z wysokimi standardami jakości systemów chowu trzody chlewnej (BREED)” rozpoczął się 1 września 2019 roku.

Jego celem jest zaoferowanie uczniom szkół zawodowych kursu na temt prowadzenia chowu trzody chlewnej w sposób trwały i zrównoważony. W ramach BREED partnerzy z kilku krajów europejskich: Włoch, Polski, Grecji, Portugalii i Litwy przyczynią się do zwiększania trwałości sektora produkcji trzody chlewnej, dzięki podniesieniu poziomu wiedzy o chowie świń z poziomu lokalnego na europejski.

Uczniowe szkół zawodowych dowiedzą się, jak zostać producentem i jak prowadzić zintegrowane działania obejmujące w równym stopniu wszystkie trzy filary trwałego rozwoju (dobrostan zwierząt, dobrobyt ludzi, rentowność i dbałość o środowisko) przy zastosowaniu podejścia interdyscyplinarnego.