Cele

Projekt "Wzmocnienie systemu edukacji i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonych, zgodnych z wysokimi standardami jakości systemów chowu trzody chlewnej (BREED)" rozpoczął się 1 września 2019 roku.

Jego celem jest zaoferowanie uczniom szkół zawodowych kursu na temt prowadzenia chowu trzody chlewnej w sposób trwały i zrównoważony. W ramach BREED partnerzy z kilku krajów europejskich: Włoch, Polski, Grecji, Portugalii i Litwy przyczynią się do zwiększania trwałości sektora produkcji trzody chlewnej, dzięki podniesieniu poziomu wiedzy o chowie świń z poziomu lokalnego na europejski.

Uczniowe szkół zawodowych dowiedzą się, jak zostać producentem i jak prowadzić zintegrowane działania obejmujące w równym stopniu wszystkie trzy filary trwałego rozwoju (dobrostan zwierząt, dobrobyt ludzi, rentowność i dbałość o środowisko) przy zastosowaniu podejścia interdyscyplinarnego.

2019-1-IT01-KA202-007785

BREED Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

Stay tuned with BREED

Register here to receive continuous information about the BREED initiatives

All materials are copyrighted under the Creative Commons CC BY-NC-ND license