Skip to main content
DiSP_UNINA

Tolesnis bendradarbiavimas Italijoje su asocijuotu partneriu Neapolio universitetu Federico II

Bendradarbiavimas vyks su Italijos asocijuotu partneriu Neapolio universitetu Federico II, kuris yra neseniai įkurto Nacionalinio žemės ūkio technologijų tyrimų centro (Agritech) dalis.

Prisidėjęs prie ekspertų konsultacijų, kurias BREED vykdė visą projekto vykdymo laikotarpį, Federico II universitetas savo mokslinėje veikloje atsižvelgs į projekto apklausų rezultatus ir svarstys ar įtraukti mokymo priemonių rinkinį į aukštojo mokslo programas.