Skip to main content
DiSP_UNINA

Dalsza współpraca we Włoszech ze stowarzyszonym partnerem – Uniwersytetem w Neapolu Federico II

Po zakończeniu projektu BREED jest planowana dalsza współpraca ze stowarzyszonym włoskim partnerem – Uniwersytetem Neapolitańskim Federico II, który jest liderem specjalnie utworzonego Krajowego Centrum Badawczego Technologii Rolniczych (Agritech).

Po udziale w konsultacjach z ekspertami, które w projekcie BREED prowadzono przez cały okres jego trwania, Uniwersytet Federico II uwzględni wnioski z projektu w swoich działaniach badawczych, a także wykorzysta zestaw narzędzi szkoleniowych w swoich programach kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego.