DiSP_UNINA

Dalsza współpraca we Włoszech ze stowarzyszonym partnerem – Uniwersytetem w Neapolu Federico II

Po zakończeniu projektu BREED jest planowana dalsza współpraca ze stowarzyszonym włoskim partnerem – Uniwersytetem Neapolitańskim Federico II, który jest liderem specjalnie utworzonego Krajowego Centrum Badawczego Technologii Rolniczych (Agritech).

Po udziale w konsultacjach z ekspertami, które w projekcie BREED prowadzono przez cały okres jego trwania, Uniwersytet Federico II uwzględni wnioski z projektu w swoich działaniach badawczych, a także wykorzysta zestaw narzędzi szkoleniowych w swoich programach kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego.

2019-1-IT01-KA202-007785

BREED Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

Stay tuned with BREED

Register here to receive continuous information about the BREED initiatives

All materials are copyrighted under the Creative Commons CC BY-NC-ND license