Skip to main content

Wzmocnienie systemu edukacji i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonych, zgodnych z wysokimi standardami jakości systemów chowu trzody chlewnej

  • Najwyższy standard szkolenia dla zapewnienia wysokiej jakości w chowie trzody chlewnej

  • Wysoka jakość systemu chowu trzody chlewnej podstawą trwałego biznesu

  • Filary zrównoważonego rozwoju w chowie trzody chlewnej: dobrostan zwierząt, dobrobyt ludzi, rentowność i dbałość o środowisko

Aktualności

BREED otwarte dane

Po zakończeniu projekt BREED udostępnia jako otwarte dane wszystkie wyniki ankiet, w których udział wzięli eksperci VET i nauczyciele
Czytaj dalej
Aktualności

BREED Biuletyn 4

W tym wydaniu: MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA KOŃCOWA PROJEKTU BREED WE WŁOSZECH; MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ŚRÓDOKRESOWA BREED W PORTUGALII; SPOTKANIA MAJĄCE NA CELU OSIĄGNIĘCIE CONSENSUSU CO DO WYNIKÓW...
Czytaj dalej
Aktualności

Ostatnie spotkanie zespołu partnerów projektu BREED

Ostatnie spotkanie projektowe odbyło się w Assergi - L'Aquila we Włoszech, na terenie Parku Narodowego Gran Sasso Laga. Z tej okazji wszyscy partnerzy mieli okazję...
Czytaj dalej
Aktualności

Międzynarodowa konferencja kończąca projekt BREED we Włoszech

Zorganizowana przez włoskiego partnera Park Narodowy Gran Sasso Laga w jego siedzibie, finałowa międzynarodowa konferencja BREED odbyła się w środkowych Włoszech 15 lipca 2022 roku
Czytaj dalej
Aktualności

Upowszechnienie projektu BREED

Inicjatywy komunikacyjne i promocyjne zespołu projektowego BREED przyczyniły się do upowszechnienia kursu BREED wśród potencjalnych użytkowników w krajach partnerów projektu, czyli we Włoszech, Polsce, Grecji,...
Czytaj dalej
Aktualności

Działania upowszechniające BREED

Dzięki wielu kanałom komunikacji i inicjatywom upowszechniającym BREED, projekt dotarł do 200.000 odbiorców - Europejczyków zainteresowanych szkoleniem zawodowym w zakresie wysokiej jakości wolnowybiegowego chowu trzody...
Czytaj dalej
Aktualności

Spotkanie projektowe zorganizowane w celu upowszechnienia informacji na temat zestawu narzędzi szkoleniowych BREED

Zespół projektowy we wszystkich krajach projektu, we Włoszech, Polsce, Grecji, Litwie i Portugalii, zorganizował spotkania upowszechniające tzw. consensus meeting z interesariuszami, aby poinformować i zachęcić...
Czytaj dalej
Aktualności

Pilotaż BREED

Nauczyciele przedmiotów zawodowych i grupy uczniów oraz studentów uczestniczyli w testowaniu zestawu narzędzi szkoleniowych BREED w poszczególnych krajach projektu
Czytaj dalej
Aktualności

Dalsza współpraca we Włoszech ze stowarzyszonym partnerem – Uniwersytetem w Neapolu Federico II

Po zakończeniu projektu BREED jest planowana dalsza współpraca ze stowarzyszonym włoskim partnerem - Uniwersytetem Neapolitańskim Federico II, który jest liderem specjalnie utworzonego Krajowego Centrum Badawczego...
Czytaj dalej
Aktualności

Polskie szkoły stowarzyszone w projekcie BREED

Partnerami stowarzyszonymi projektu BREED są dwie polskie szkoły kształcenia i szkolenia zawodowego, należące do sieci szkół rolniczych prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obie...
Czytaj dalej
Aktualności

Zespół projektowy spotkał się ponownie osobiście w Portugalii

Po długim okresie, w którym zespół projektowy mógł współpracować tylko online, w końcu prawie wszyscy partnerzy mogli spotkać się ponownie osobiście
Czytaj dalej
Aktualności

Śródokresowe konferencje międzynarodowe BREED w Grecji i Portugalii

W celu zaprezentowania wyników projektu BREED zorganizowano w Grecji i Portugalii międzynarodowe konferencje śródokresowe
Czytaj dalej
Aktualności

Partnerzy projektów BREED i GrEnFin współpracują w zakresie realizacji wspólnych celów dotyczących zrównoważonego rozwoju

Partnerzy projektu BREED współpracują z konsorcjum GrEnFin Alliance koordynowanym przez Uniwersytet Alma Mater w Bolonii w zakresie realizacji wspólnego celu, jakim jest wspieranie zrównoważonego rozwoju...
Czytaj dalej
Aktualności Aktualności

Konferencja BREED„Nowoczesne techniki wolnowybiegowego chowu świń w Grecji”

W dniach 14-17.02.2022 r. odbyła się czterodniowa konferencja, zorganizowana online przez greckiego partnera - Uniwersytet Tesalii z Grecji
Czytaj dalej
Aktualności

Biuletyn BREED nr 3

W tym wydaniu: PRZEWODNIK MOTYWACYJNY BREED DO WYSOKIEJ JAKOŚCI CHOWU ŚWIŃ; KONFERENCJE I SZKOLENIA PERSONELU PROJEKTOWEGO DOTYCZĄCE CHOWU ŚWIŃ W; CENTRALNYCH WŁOSZECH I GRECJI; ŚRÓDOKRESOWA...
Czytaj dalej
Aktualności

Zestaw narzędzi BREED

Zestaw narzędzi BREED zawiera: PRZEWODNIK WOLNOWYBIEGOWEGO CHOWU ŚWIŃ ZGODNIE Z WYSOKIMI STANDARDAMI JAKOŚCI DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ ZAWODOWYCH, SZKOLENIE BREED ONLINE, NAJLEPSZE PRAKTYKI, PRZEWODNIK MOTYWACYJNY BREED...
Czytaj dalej
Aktualności

Przewodnik motywacyjny BREED do wysokiej jakości chowu świń

Przewodnik jest adresowany do producentów zajmujących się chowem trzody chlewnej – nowych lub już prowadzących działalność – i promuje pozytywne nastawienie do korzystania z zestawu...
Czytaj dalej
Aktualności

Konferencja BREED „Nowoczesne techniki wolnowybiegowego chowu świń w środkowych Włoszech”

Podczas czterodniowej konferencji eksperci z Włoch, Polski, Grecji, Portugalii i Litwy mieli okazję wymienić się pomysłami, innowacjami i doświadczeniami z prelegentami - producentami prezentującymi praktyczne...
Czytaj dalej
Aktualności

Biuletyn BREED nr 2

W tym wydaniu: PRZEWODNIK WOLNOWYBIEGOWEGO CHOWU ŚWIŃ ZGODNIE Z WYSOKIMI STANDARDAMI JAKOŚCI DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ ZAWODOWYCH, SZKOLENIE BREED ONLINE, NAJLEPSZE PRAKTYKI W WOLNOWYBIEGOWYM CHOWIE ŚWIŃ,...
Czytaj dalej
Aktualności

Bezpłatne szkolenie BREED online na temat zrównoważonego chowu trzody chlewnej

Bezpłatny internetowy kurs szkoleniowy BREED dotyczący zrównoważonego chowu trzody chlewnej, adresowany do słuchaczy szkół zawodowych, rolników prowadzących chów świń lub zainteresowanych przyszłych producentów jest dostępny...
Czytaj dalej
Aktualności

Wybrane najlepsze praktyki

Zespół projektowy wybrał 21 najlepszych praktyk spośród tych, które wyłonili eksperci podczas wstępnych grupowych konsultacji krajowych, i uwzględnił w zestawie narzędzi BREED
Czytaj dalej
Aktualności

Konferencja „Nowoczesne techniki wolnowybiegowego chowu świń w Polsce”

iach 29 listopada – 2 grudnia 2021 r. została zorganizowana przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego czterodniowa konferencja online
Czytaj dalej
Aktualności

Przewodnik po wysokiej jakości chowie świń

Przewodnik po wysokiej jakości chowie świń wspierający nauczycieli szkół zawodowych, w jak najlepszym wykorzystaniu kursu BREED jest dostępny na stronie internetowej projektu w języku angielskim,...
Czytaj dalej
Aktualności

Konferencja „Nowoczesne techniki wolnowybiegowego chowu świń w północnych Włoszech”

Czterodniowa konferencja zorganizowana online przez firmę DINAMICA odbyła się w dniach 26-29 lipca 2021 r. Wzięli w niej udział pracownicy reprezentujący wszystkich partnerów projektu oraz...
Czytaj dalej
Aktualności

Biuletyn BREED nr 1

W tym wydaniu: ZAKRES PROJEKTU BREED, PIERWSZE KROKI W PROJEKCIE, TWORZENIE GRUP EKSPERTÓW W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH, SONDAŻ BREED, SPOTKANIA ONLINE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
Czytaj dalej
Aktualności

Zespół projektowy BREED stale spotyka się online

Pomimo ograniczeń i trudności spowodowanych zagrożeniami związanymi z pandemią koronawirusa, zespół roboczy BREED stale spotyka się online
Czytaj dalej
Aktualności

Start projektu BREED

Projekt BREED rozpoczął się 1 września 2019 roku. Spotkanie inaugurujące projekt odbyło się we Włoszech, w Bolonii i Reggio Emilia w dniach 30-31 października 2019...
Czytaj dalej