Ostatnie spotkanie zespołu partnerów projektu BREED

The BREED team
Ostatnie spotkanie projektowe odbyło się w Assergi - L'Aquila we Włoszech, na terenie Parku Narodowego Gran Sasso Laga. Z tej okazji wszyscy partnerzy mieli okazję spotkać się osobiście i wspólnie przeanalizować wyniki projektu oraz zebrane w ramach ciągłych konsultacji z użytkownikami informacje zwrotne na ich temat

Czytaj dalej

Upowszechnienie projektu BREED

Inicjatywy komunikacyjne i promocyjne zespołu projektowego BREED przyczyniły się do upowszechnienia kursu BREED wśród potencjalnych użytkowników w krajach partnerów projektu, czyli we Włoszech, Polsce, Grecji, Portugalii i Litwie. Łącznie w tych inicjatywach wzięło udział 200.000 osób

Czytaj dalej

Działania upowszechniające BREED

Dzięki wielu kanałom komunikacji i inicjatywom upowszechniającym BREED, projekt dotarł do 200.000 odbiorców - Europejczyków zainteresowanych szkoleniem zawodowym w zakresie wysokiej jakości wolnowybiegowego chowu trzody chlewnej

Czytaj dalej

Pilotaż BREED

Piloting
Nauczyciele przedmiotów zawodowych i grupy uczniów oraz studentów uczestniczyli w testowaniu zestawu narzędzi szkoleniowych BREED w poszczególnych krajach projektu

Czytaj dalej

Polskie szkoły stowarzyszone w projekcie BREED

PL schools
Partnerami stowarzyszonymi projektu BREED są dwie polskie szkoły kształcenia i szkolenia zawodowego, należące do sieci szkół rolniczych prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obie szkoły przyczyniły się do przetestowania i oceny zestawu narzędzi BREED i będą aktywnymi użytkownikami proponowanego kursu zawodowego, który zostanie włączony do ich programów edukacyjnych

Czytaj dalej

2019-1-IT01-KA202-007785

BREED Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

Stay tuned with BREED

Register here to receive continuous information about the BREED initiatives

All materials are copyrighted under the Creative Commons CC BY-NC-ND license