Skip to main content

Ostatnie spotkanie zespołu partnerów projektu BREED

Ostatnie spotkanie projektowe odbyło się w Assergi - L'Aquila we Włoszech, na terenie Parku Narodowego Gran Sasso Laga. Z tej okazji wszyscy partnerzy mieli okazję spotkać się osobiście i wspólnie przeanalizować wyniki projektu oraz zebrane w ramach ciągłych konsultacji z użytkownikami informacje zwrotne na ich temat

Czytaj dalej

Upowszechnienie projektu BREED

Inicjatywy komunikacyjne i promocyjne zespołu projektowego BREED przyczyniły się do upowszechnienia kursu BREED wśród potencjalnych użytkowników w krajach partnerów projektu, czyli we Włoszech, Polsce, Grecji, Portugalii i Litwie. Łącznie w tych inicjatywach wzięło udział 200.000 osób

Czytaj dalej

Działania upowszechniające BREED

Dzięki wielu kanałom komunikacji i inicjatywom upowszechniającym BREED, projekt dotarł do 200.000 odbiorców - Europejczyków zainteresowanych szkoleniem zawodowym w zakresie wysokiej jakości wolnowybiegowego chowu trzody chlewnej

Czytaj dalej

Pilotaż BREED

Nauczyciele przedmiotów zawodowych i grupy uczniów oraz studentów uczestniczyli w testowaniu zestawu narzędzi szkoleniowych BREED w poszczególnych krajach projektu

Czytaj dalej

Polskie szkoły stowarzyszone w projekcie BREED

Partnerami stowarzyszonymi projektu BREED są dwie polskie szkoły kształcenia i szkolenia zawodowego, należące do sieci szkół rolniczych prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obie szkoły przyczyniły się do przetestowania i oceny zestawu narzędzi BREED i będą aktywnymi użytkownikami proponowanego kursu zawodowego, który zostanie włączony do ich programów edukacyjnych

Czytaj dalej