Event in Poland

Renginys „Kokybiškos kiaulių auginimo technikos Lenkijoje”

2021 m. lapkričio 29 – gruodžio 2 dienomis, partneriai iš Lenkijos, Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, suorganizavo 4 dienų mokymus, kuriuose dalyvavo visi projekto partneriai ir Lenkijos profesinių mokyklų darbuotojai, kiaulių veisimo ekspertai ir technikai. 2021 m. lapkričio 29 d. – gruodžio 2 d. partnerių iš Lenkijos suorganizuotų, nuotoliniu būdu vykusių 4 dienų trukmės, mokymų metu buvo dalijamasi patirtimi apie kiaulininkystės sektorių Lenkijoje, sprendžiant klausimus, susijusius su vietinėmis lenkiškomis kiaulių veislėmis ir galimybe kiaules auginti laisvėje. Taip pat buvo diskutuojama apie dabar taikomus kiaulių auginimo metodus Lenkijoje, aptartas naudingas ir novatoriškas Šveicarijos kiaulių ūkio pavyzdys, supažindinta su projektu, orientuotu į geriausią kiaulių auginimo praktiką, kiaulių ūkyje, kuriame ypatingas dėmesys skiriamas karščio sukeliamo streso prevencijai. Dar buvo kalbama apie ūkininkų ir kiaulių augintojų integraciją į žemės ūkiu užsiimančių žmonių grupes bei apie profesinį mokymą Lenkijoje ir mokymą universitetuose.

2019-1-IT01-KA202-007785

BREED Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

Stay tuned with BREED

Register here to receive continuous information about the BREED initiatives

All materials are copyrighted under the Creative Commons CC BY-NC-ND license