Skip to main content
Animal welfare

Wybrane najlepsze praktyki

Zespół projektowy wybrał 21 najlepszych praktyk spośród tych, które wyłonili eksperci podczas wstępnych grupowych konsultacji krajowych, i uwzględnił w zestawie narzędzi BREED.

Podczas sondażu przeprowadzonego w początkowej fazie trwania projektu za pomocą kwestionariusza ankiety przesłanego do krajowych grup ekspertów, pojawiła się duża liczba najlepszych praktyk związanych z wysokiej jakości chowem trzody chlewnej. Spośród nich zespół projektowy wybrał 21 najlepszych praktyk, uznanych za szczególnie przydatne w procesie szkoleniowym kursu i włączył je do zestawu narzędzi BREED jako ważny element szkolenia BREED. Szczegóły wybranych najlepszych praktyk znajdują się poniżej na tej stronie.

1 Zmniejszenie śmiertelności

1.1. Przygotowanie odpowiedniego środowiska dla loch przed porodem – staranny dobór porodówki (miejsca na gniazdo), odizolowanie od zimnej/mokrej gleby, użycie ściółki

2 Wczesne ostrzeganie przed wystąpieniem chorób

2.1. Automatyczne wykrywanie zmian behawioralnych a zdrowie i dobrostan świń
2.2. Stosowanie precyzyjnych technik chowu zwierząt

3 Stosowanie optymalnych strategii szczepień

3.1. Studium przypadku znaczenia szczepień zwierząt gospodarskich
3.2. Szczepionki autogenne/stabulogenne

4 Gryzienie ogonów

4.1. Stosowanie środków zapobiegających gryzieniu ogonów
4.2. Unikanie obcinania ogonów u świń

5 Materiały wzbogacające środowisko

5.1. Dobrostan zwierząt: Wytyczne dotyczące kategoryzacji ryzyka w chowie trzody chlewnej od odsadzenia po tucz

6 Efektywność wykorzystania paszy

6.1. Wpływ sposobu żywienia i genotypu zwierząt na zachowanie, wydajność i jakość mięsa świń utrzymywanych na wolnym wybiegu
6.2. „Aspekty dobrej praktyki rolniczej związane z dobrostanem zwierząt: produkcja trzody chlewnej”

7 Zwiększenie wydajności loszek i loch

7.1. Poprawa zdrowia i dobrostanu świń
7.2. Zapewnienie dobrze zbilansowanej paszy dla świń

8 Dbanie o środowisko

8.1. Właściwe zarządzanie odchodami
8.2. Odpowiednia obsada zwierząt
8.3. Rotacja gruntów przeznaczonych do chowu świń

9 Bezpieczeństwo biologiczne

9.1. Kontrola jakości i bezpieczeństwa żywności
9.2. Ogrodzenie gospodarstwa w celu unikania kontaktu z dzikimi zwierzętami

10 Gromadzenie danych i wspieranie procesów podejmowania decyzji

10.1. Zastosowanie tych samych praktyk, co przy intensywnej produkcji świń

11 Cyfrowe narzędzia komunikacyjne

11.1. Automatyzowanie komunikowania
11.2. Komunikacja elektroniczna z klientami

12 Sprzedaż online

12.1. Interaktywność i zaangażowanie w e-commerce