Animal welfare

Wybrane najlepsze praktyki

Zespół projektowy wybrał 21 najlepszych praktyk spośród tych, które wyłonili eksperci podczas wstępnych grupowych konsultacji krajowych, i uwzględnił w zestawie narzędzi BREED.

Podczas sondażu przeprowadzonego w początkowej fazie trwania projektu za pomocą kwestionariusza ankiety przesłanego do krajowych grup ekspertów, pojawiła się duża liczba najlepszych praktyk związanych z wysokiej jakości chowem trzody chlewnej. Spośród nich zespół projektowy wybrał 21 najlepszych praktyk, uznanych za szczególnie przydatne w procesie szkoleniowym kursu i włączył je do zestawu narzędzi BREED jako ważny element szkolenia BREED. Szczegóły wybranych najlepszych praktyk znajdują się poniżej na tej stronie.

1 Zmniejszenie śmiertelności

1.1. Przygotowanie odpowiedniego środowiska dla loch przed porodem – staranny dobór porodówki (miejsca na gniazdo), odizolowanie od zimnej/mokrej gleby, użycie ściółki

2 Wczesne ostrzeganie przed wystąpieniem chorób

2.1. Automatyczne wykrywanie zmian behawioralnych a zdrowie i dobrostan świń
2.2. Stosowanie precyzyjnych technik chowu zwierząt

3 Stosowanie optymalnych strategii szczepień

3.1. Studium przypadku znaczenia szczepień zwierząt gospodarskich
3.2. Szczepionki autogenne/stabulogenne

4 Gryzienie ogonów

4.1. Stosowanie środków zapobiegających gryzieniu ogonów
4.2. Unikanie obcinania ogonów u świń

5 Materiały wzbogacające środowisko

5.1. Dobrostan zwierząt: Wytyczne dotyczące kategoryzacji ryzyka w chowie trzody chlewnej od odsadzenia po tucz

6 Efektywność wykorzystania paszy

6.1. Wpływ sposobu żywienia i genotypu zwierząt na zachowanie, wydajność i jakość mięsa świń utrzymywanych na wolnym wybiegu
6.2. „Aspekty dobrej praktyki rolniczej związane z dobrostanem zwierząt: produkcja trzody chlewnej”

7 Zwiększenie wydajności loszek i loch

7.1. Poprawa zdrowia i dobrostanu świń
7.2. Zapewnienie dobrze zbilansowanej paszy dla świń

8 Dbanie o środowisko

8.1. Właściwe zarządzanie odchodami
8.2. Odpowiednia obsada zwierząt
8.3. Rotacja gruntów przeznaczonych do chowu świń

9 Bezpieczeństwo biologiczne

9.1. Kontrola jakości i bezpieczeństwa żywności
9.2. Ogrodzenie gospodarstwa w celu unikania kontaktu z dzikimi zwierzętami

10 Gromadzenie danych i wspieranie procesów podejmowania decyzji

10.1. Zastosowanie tych samych praktyk, co przy intensywnej produkcji świń

11 Cyfrowe narzędzia komunikacyjne

11.1. Automatyzowanie komunikowania
11.2. Komunikacja elektroniczna z klientami

12 Sprzedaż online

12.1. Interaktywność i zaangażowanie w e-commerce

2019-1-IT01-KA202-007785

BREED Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

Stay tuned with BREED

Register here to receive continuous information about the BREED initiatives

All materials are copyrighted under the Creative Commons CC BY-NC-ND license