Skip to main content
BREED Open data

BREED atvirieji duomenys

Projekto pabaigoje BREED komanda pateiks apklausų, prie kurių prisidėjo profesinio mokymo ekspertai ir mokytojai, rezultatus.
Šie rezultatai yra atvirieji duomenys, kuriais gali laisvai naudotis mokslinius tyrimus atliekančios bendruomenės ir suinteresuotosios šalys.

Nacionalinių ekspertų konsultavimas

Siekiant aukštos kokybės ir naudos, BREED kurso sukūrimas buvo pagrįstas tirtų galutinių vartotojų poreikių ir lūkesčių įvertinimu. Buvo sukurtas specialus klausimynas, skirtas nustatyti pagrindinius klausimus, kurie turės būti pristatyti, geroji praktika laisvėje laikomų kiaulių, media priemonių pasiūlytos iliustracijos kurso temoms, mokymosi rezultatų metodinės sritys ir organizacinės sritys. Tyrimas buvo atliktas laikotarpiu nuo 2019 m. gruodžio mėn. iki 2020 m. sausio mėn., projekto šalyse – Italijoje, Lenkijoje, Graikijoje, Portugalijoje ir Lietuvoje. Iš pradžių projekto šalyse dalyvavo 122 ekspertai.

Respondentų pasiskirstymas pagal kilmės šalis
Respondentų pasiskirstymas – pagal ekspertų tipus
Svarbiausios sritys auginant kiaules laisvėje
Kiaulininkystės praktikos svarba kiaulių auginimui laisvėje
Medijų, siūlomų iliustruoti kurso temas, pasiskirstymas

Profesijos mokytojų ir instruktorių konsultacijos

Paskelbus pasaulinę pandemijos būklę, BREED konsorciumas pradėjo svarstyti apie saugos priemonių poveikį profesinio mokymo metodikoms ir galimus mokymo poreikių pokyčius, kurie buvo nustatyti anksčiau atliktoje apklausoje. Siekdamas rasti galimų BREED kurso tobulinimo sričių, projektas internete išplatino trumpą klausimyną. Apklausa buvo viešai skirta profesijos mokytojams ir instruktoriams. Ji buvo vykdoma nuo 2020 m. birželio iki liepos mėn. Apklausa buvo pagrįsta trimis atvirojo teksto klausimais ir pasirinktiniu lauku, kuriame pateikiamos rekomendacijos ir pasiūlymai. Iš viso buvo užregistruota 18 galiojančių atsakymų.

Jūsų ir (ar) kitų kolegų nuomone, kokie yra svarbiausi sunkumai, su kuriais susiduria profesinio mokymo mokymai reaguojant į protrūkį?
Konkrečiai kalbant apie kiaulių auginimo mokymus, kokie aspektai, jūsų manymu, neigiamai paveikė mokymosi procesą reaguojant į protrūkį?
Kaip ir kiek, jūsų manymu, kiaulių auginimo mokymai turėtų būti peržiūrimi vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu, artėjant po pandemijos laikotarpiui?
Papildomos pastabos ir pasiūlymai