Skip to main content
Event in Poland

Konferencja „Nowoczesne techniki wolnowybiegowego chowu świń w Polsce”

W dniach 29 listopada – 2 grudnia 2021 r. została zorganizowana przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego czterodniowa konferencja online, w której wzięła udział kadra reprezentująca wszystkich partnerów projektu oraz przedstawiciele polskich szkół zawodowych, eksperci w zakresie produkcji i chowu trzody chlewnej. 

Czterodniowa konferencja została zorganizowana online przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w dniach 29 listopada – 2 grudnia 2021, z udziałem kadry wszystkich partnerów projektu oraz przedstawicieli polskich szkół zawodowych, ekspertów w zakresie produkcji i chowu trzody chlewnej. Ta czterodniowa konferencja została zorganizowana w celu wymiany doświadczeń w zakresie chowu trzody chlewnej w Polsce, poruszano kwestie związane z możliwością wykorzystania polskich ras rodzimych do wolnowybiegowego chowu świń, omówiono zmiany produkcji trzody chlewnej w Polsce w ostatnich latach. Zaprezentowano innowacyjny system żywienia na przykładzie szwajcarskiej fermy trzody chlewnej, przedstawiono przykład zarządzania zdrowiem w amerykańskiej fermie trzody chlewnej, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów zapobiegania stresowi cieplnemu.  Zilustrowano  najlepsze praktykach w produkcji trzody chlewnej opracowane w ramach projektu EUPiG, a także korzyści i problemy integracji producentów trzody chlewnej w ramach rolniczych grup producentów w Polsce. Dodatkowo przedstawiono organizację kształcenia zawodowego w Polsce. 

Konferencja „Nowoczesne techniki wolnowybiegowego chowu świń w Polsce”