Event in Poland

Konferencja „Nowoczesne techniki wolnowybiegowego chowu świń w Polsce”

W dniach 29 listopada – 2 grudnia 2021 r. została zorganizowana przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego czterodniowa konferencja online, w której wzięła udział kadra reprezentująca wszystkich partnerów projektu oraz przedstawiciele polskich szkół zawodowych, eksperci w zakresie produkcji i chowu trzody chlewnej. 

Czterodniowa konferencja została zorganizowana online przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w dniach 29 listopada – 2 grudnia 2021, z udziałem kadry wszystkich partnerów projektu oraz przedstawicieli polskich szkół zawodowych, ekspertów w zakresie produkcji i chowu trzody chlewnej. Ta czterodniowa konferencja została zorganizowana w celu wymiany doświadczeń w zakresie chowu trzody chlewnej w Polsce, poruszano kwestie związane z możliwością wykorzystania polskich ras rodzimych do wolnowybiegowego chowu świń, omówiono zmiany produkcji trzody chlewnej w Polsce w ostatnich latach. Zaprezentowano innowacyjny system żywienia na przykładzie szwajcarskiej fermy trzody chlewnej, przedstawiono przykład zarządzania zdrowiem w amerykańskiej fermie trzody chlewnej, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów zapobiegania stresowi cieplnemu.  Zilustrowano  najlepsze praktykach w produkcji trzody chlewnej opracowane w ramach projektu EUPiG, a także korzyści i problemy integracji producentów trzody chlewnej w ramach rolniczych grup producentów w Polsce. Dodatkowo przedstawiono organizację kształcenia zawodowego w Polsce. 

Konferencja „Nowoczesne techniki wolnowybiegowego chowu świń w Polsce”

2019-1-IT01-KA202-007785

BREED Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

Stay tuned with BREED

Register here to receive continuous information about the BREED initiatives

All materials are copyrighted under the Creative Commons CC BY-NC-ND license