Skip to main content
Online project meeting

Zespół projektowy BREED stale spotyka się online

Pomimo ograniczeń i trudności spowodowanych zagrożeniami związanymi z pandemią koronawirusa, zespół roboczy BREED stale spotyka się online.
Zespół projektowy BREED szybko zareagował na sytuację zagrożenia pandemią koronawirusa, zmieniając harmonogram planowanych działań tak, aby kontynuować projekt bez większych zmian w planowanym planie pracy.
W szczególności intensywnie wykorzystano komunikację cyfrową, a zaplanowane spotkania w siedzibach partnerów zostały przeprowadzone online. W ten sposób można było stale monitorować postępy projektu i realizować działania na zaplanowanym wysokim poziomie jakości.
Komunikacja online pomogła w realizacji zadań projektowych i dlatego w trakcie pracy nad kolejnymi etapami będziemy spotykać się online, dopóki będzie to konieczne.