Skip to main content
Outdoor breeding

Bezpłatne szkolenie BREED online na temat zrównoważonego chowu trzody chlewnej

Bezpłatny internetowy kurs szkoleniowy BREED dotyczący zrównoważonego chowu trzody chlewnej jest odpowiedzią na potrzeby rolników w zakresie rozpoczynania i uzyskiwania dochodów z wolnowybiegowego chowu świń. Kurs jest adresowany do słuchaczy kształcenia i szkolenia zawodowego. Jest dostępny bezpłatnie do  samokształcenia lub wykorzystania pod kierunkiem nauczycieli lub trenerów w ramach kształacenia zawodowego, a także dla innych użytkowników,  rolników już prowadzących działalność lub nowych zainteresowanych chowem trzody chlewnej, czyli osób, które mogą zdobyć niezbędne kompetencje zawodowe. Tematy poruszane na kursie umożliwią uczestnikom zdobycie wiedzy i uzyskanie odpowiedzi na wiele podstawowych pytań, jakie może zadać nowy producent żywca wieprzowego podczas zakładania fermy lub w celu poprawy zrównoważenia istniejącego gospodarstwa. Kurs jest dostępny online w języku angielskim, włoskim, polskim, greckim, portugalskim i litewskim. Uzyskaj dostęp do bezpłatnego kursu szkoleniowego BREED online na temat zrównoważonego chowu trzody chlewnej.

Tematy poruszane na kursie umożliwią uczestnikom zdobycie wiedzy i odpowiedzi na wiele podstawowych pytań, jakie może zadać podejmujący się prowadzenia fermy rolnik podczas jej zakładania lub gdy ma on na celu poprawę zrównoważenia istniejącego gospodarstwa.

Kurs jest dostępny online w języku angielskim, włoskim, polskim, greckim, portugalskim i litewskim.

Jak korzystać z kursu BREED

  • Ze szkolenia można korzystać przy użyciu telefonu komórkowego, tabletu, laptopa lub komputera.
  • Kurs jest dostępny w metodyce samokształcenia, czyli można wziąć w nim udział bez ograniczeń czasowych.
  • W zależności od wcześniejszego doświadczenia uczestnika i poziomu wykształcenia, każdy może korzystać z dowolnej części kursu.
  • Części znane uczestnikom można pominąć lub poświęcić na nie mniej czasu.
  • Zaleca się jednak przejrzenie wszystkich materiałów proponowanych do nauki i ćwiczeń. Platforma zapisuje części kursu, z którymi zapozna się uczestnik.
  • Szkolenie BREED składa się z 14 modułów, których autorami były zespoły specjalistów.
  • Na końcu każdego modułu znajduje się test z dowolną liczbą prób jego zaliczenia.
  • Ukończenie każdego modułu zostanie osiągnięte po pomyślnym zaliczeniu odpowiedniego testu.
  • Po zdaniu testu uczestnik będzie mógł wydrukować certyfikat ukończenia modułu.

Bezpłatne szkolenie BREED online na temat zrównoważonego chowu trzody chlewnej