Skip to main content

Upowszechnienie projektu BREED

Inicjatywy komunikacyjne i promocyjne zespołu projektowego BREED przyczyniły się do upowszechnienia kursu BREED wśród potencjalnych użytkowników w krajach partnerów projektu, czyli we Włoszech, Polsce, Grecji, Portugalii i Litwie. Łącznie w tych inicjatywach wzięło udział 200.000 osób, wśród których byli nauczyciele, doradcy zawodowi i studenci szkół zawodowych, obecni i przyszli producenci wieprzowiny, konsultanci oraz inni interesariusze.

Niektóre z komentarzy uczniów, które otrzymaliśmy

Od uczniów i szkół zawodowych:

„Zestaw narzędzi BREED jest bardzostaw. Dzięki szkoleniu zdobyłem wiele nowych informacji, których na pewno będę potrzebować”.
„BREED do świetnej linii na działalność nauki z zabawą. Wszystko jest jasne i nie mam zastrzeżeń.”
„Preczentacje są bardzo przystępne i opowiadają, żeentują do bardzo ważnych dla tej działalności planują rozpoczęcie działalności, chcą teraz wydajnie”.
„Jestem bardzo zabezpieczonym ze wszystkich, które ukończyłem. Zespół autorów wykonał robotę.”

Szkoła szkół zawodowych:
„Inicjatywy, jak te, które można zmienić, takie chów, które chlewnej z szerszej perspektywy zrównoważenia, należy zwracać uwagę za nowe chów”.
„Moduły szkolenia są bardzo dobrze przygotowana”.
„Wszystkie materiały są doskonałe”.
„Spotkanie materiały informacyjne i materiały materiały są bardzo ważne”.