Skip to main content
Guide-for-trainers_PL

Przewodnik po wysokiej jakości chowie świń

Przewodnik po wysokiej jakości chowie świń wspierający nauczycieli szkół zawodowych, w jak najlepszym wykorzystaniu kursu BREED jest dostępny na stronie internetowej projektu w języku angielskim, włoskim, polskim, greckim, portugalskim i litewskim

Pierwszym efektem projektu BREED jest Przewodnik wolnowybiegowego chowu świń zgodnie z wysokimi standardami jakości dla nauczycieli szkół zawodowych, zredagowany przez polskiego partnera Szkolę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy udziale całego zespołu projektowego. Przewodnik wspiera nauczycieli i trenerów, w jak najlepszym wykorzystaniu kursu BREED w ramach realizowanych przez nich programów edukacyjnych i szkoleniowych, oraz zachęca słuchaczy do samodzielnego uczenia się. Przewodnik, zawarty w zestawie narzędzi BREED, jest dostępny na stronie projektu w języku angielskim, włoskim, polskim, greckim, portugalskim i litewskim.

BREED Guide to quality pig breeding for VET trainers

BREED Guida all’allevamento suinicolo di qualità per formatori VET

BREED Przewodnik wolnowybiegowego chowu świń zgodnie z wysokimi

BREED Οδηγός για εκπαιδευτές ΕΕΚ σχετικά με τη ποιοτική εκτροφή χοίρων

BREED Guia para criação de suínos de qualidade para formadores de EFP

BREED Kokybiško kiaulių veisimo vadovas profesinio rengimo mokytojams