Training event in Northern Italy

Konferencja „Nowoczesne techniki wolnowybiegowego chowu świń w północnych Włoszech”

Podczas czterodniowej konferencji zorganizowanej online przez DINAMICA w dniach 26-29 lipca 2021 r. włoscy eksperci i producenci z sektora trzody chlewnej podzielili się z uczestnikami ze wszystkich zaangażowanych w projekcie krajów swoimi doświadczeniami, omawiając tematy związane z chowem świń i działalnością społeczno-ekonomiczną, takie jak:

charakterystyka i rozwój chowu trzody chlewnej na wolnym wybiegu we Włoszech; zrównoważenie środowiskowe; dobrostan zwierząt; przykład programu edukacyjnegow zakresie kształcenia zawodowego na temat zrównoważonego chowu w Instytucie „Antonio Zanelli”;

profesjonalny system szkoleń dedykowany rolnikom w regionie Emilia-Romania;

rozwój społeczno-gospodarczy gospodarstw trzodowych poprzez projekty promowane przez władze Gran Sasso-Laga Park; ilustracja pierwszego wspólnego dyplomu UE w dziedzinie zielonej energii i finansów; rola organizacji międzybranżowych w rolnictwie oraz doświadczenia Grup Operacyjnych ds. Innowacji w Emilii-Romania.

2019-1-IT01-KA202-007785

BREED Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

Stay tuned with BREED

Register here to receive continuous information about the BREED initiatives

All materials are copyrighted under the Creative Commons CC BY-NC-ND license