Skip to main content
Training event in Northern Italy

Konferencja „Nowoczesne techniki wolnowybiegowego chowu świń w północnych Włoszech”

Podczas czterodniowej konferencji zorganizowanej online przez DINAMICA w dniach 26-29 lipca 2021 r. włoscy eksperci i producenci z sektora trzody chlewnej podzielili się z uczestnikami ze wszystkich zaangażowanych w projekcie krajów swoimi doświadczeniami, omawiając tematy związane z chowem świń i działalnością społeczno-ekonomiczną, takie jak:

charakterystyka i rozwój chowu trzody chlewnej na wolnym wybiegu we Włoszech; zrównoważenie środowiskowe; dobrostan zwierząt; przykład programu edukacyjnegow zakresie kształcenia zawodowego na temat zrównoważonego chowu w Instytucie „Antonio Zanelli”;

profesjonalny system szkoleń dedykowany rolnikom w regionie Emilia-Romania;

rozwój społeczno-gospodarczy gospodarstw trzodowych poprzez projekty promowane przez władze Gran Sasso-Laga Park; ilustracja pierwszego wspólnego dyplomu UE w dziedzinie zielonej energii i finansów; rola organizacji międzybranżowych w rolnictwie oraz doświadczenia Grup Operacyjnych ds. Innowacji w Emilii-Romania.