BREED project

Śródokresowe konferencje międzynarodowe BREED w Grecji i Portugalii

W celu zaprezentowania wyników projektu BREED zorganizowano w Grecji i Portugalii międzynarodowe konferencje śródokresowe.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BREED W GRECJI została zorganizowana online przez greckiego partnera Uniwersytet w Tesalii (Grecja) w dniu 16.03.2022.

International conference in GreeceMIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BREED ŚREDNIOTERMINOWA W PORTUGALII została zorganizowana stacjonarnie przez partnera Escola Profissional Cooperativa EPRALIMA w Arcos de Valdevez (Portugalia) w dniach 24.05.2022 r. w godz. 15:00–18:00 w sali EPRALIMA Auditorium.

Mid-term Conference in Portugal


Programy tych wydarzeń obejmowały prezentację celów projektu BREED i zestawu narzędzi BREED, wraz ze spostrzeżeniami na temat PRZEWODNIKA WOLNOWYBIEGOWEGO CHOWU ŚWIŃ ZGODNIE Z WYSOKIMI STANDARDAMI JAKOŚCI DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ ZAWODOWYCH, kursu szkoleniowego online BREED, wybranych najlepszych praktyk i PRZEWODNIK MOTYWACYJNY BREED DO WYSOKIEJ JAKOŚCI CHOWU ŚWIŃ. Łącznie wzięło udział 100 interesariuszy, którzy przekazali zespołowi projektowemu swoją ocenę organizacji i przydatności konferencji oraz adekwatności prezentowanych wyników.

2019-1-IT01-KA202-007785

BREED Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

Stay tuned with BREED

Register here to receive continuous information about the BREED initiatives

All materials are copyrighted under the Creative Commons CC BY-NC-ND license