Skip to main content
BREED project

Śródokresowe konferencje międzynarodowe BREED w Grecji i Portugalii

W celu zaprezentowania wyników projektu BREED zorganizowano w Grecji i Portugalii międzynarodowe konferencje śródokresowe.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BREED W GRECJI została zorganizowana online przez greckiego partnera Uniwersytet w Tesalii (Grecja) w dniu 16.03.2022.

International conference in GreeceMIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BREED ŚREDNIOTERMINOWA W PORTUGALII została zorganizowana stacjonarnie przez partnera Escola Profissional Cooperativa EPRALIMA w Arcos de Valdevez (Portugalia) w dniach 24.05.2022 r. w godz. 15:00–18:00 w sali EPRALIMA Auditorium.

Mid-term Conference in Portugal


Programy tych wydarzeń obejmowały prezentację celów projektu BREED i zestawu narzędzi BREED, wraz ze spostrzeżeniami na temat PRZEWODNIKA WOLNOWYBIEGOWEGO CHOWU ŚWIŃ ZGODNIE Z WYSOKIMI STANDARDAMI JAKOŚCI DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ ZAWODOWYCH, kursu szkoleniowego online BREED, wybranych najlepszych praktyk i PRZEWODNIK MOTYWACYJNY BREED DO WYSOKIEJ JAKOŚCI CHOWU ŚWIŃ. Łącznie wzięło udział 100 interesariuszy, którzy przekazali zespołowi projektowemu swoją ocenę organizacji i przydatności konferencji oraz adekwatności prezentowanych wyników.