PL schools

Polskie szkoły stowarzyszone w projekcie BREED

MRIRW

Partnerami stowarzyszonymi projektu BREED są dwie polskie szkoły kształcenia i szkolenia zawodowego, należące do sieci szkół rolniczych prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obie szkoły przyczyniły się do przetestowania i oceny zestawu narzędzi BREED i będą aktywnymi użytkownikami proponowanego kursu zawodowego, który zostanie włączony do ich programów edukacyjnych.

CKR

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały znajduje się w Brzostowie – urokliwym miasteczku w Wielkopolsce, w powiecie pilskim, w gminie Miasteczko Krajeńskie, w sąsiedztwie Doliny Noteci. Jest to szkoła z bogatymi tradycjami, a jej początki sięgają 1945 roku. Szkoła zapewnia możliwość nauki w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne w zawodach: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii i kwalifikacyjny kurs zawodowy dla dorosłych w zawodzie rolnik.

http://ckrbrzostowo.pl/

ZSCKR

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie to szkoła rolnicza z 75-letnią tradycją, o wysokiej jakości rolniczej oferty edukacyjnej, ściśle związanej z charakterem regionu i gwarantującej dobre przygotowanie absolwentów do rynku pracy. Szkolne gospodarstwo rolne należy do Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych w ramach systemu wspomagania decyzji w produkcji roślinnej prowadzonego przez ODR w Minikowie.
https://zsogrodniczych.edupage.org/

2019-1-IT01-KA202-007785

BREED Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

Stay tuned with BREED

Register here to receive continuous information about the BREED initiatives

All materials are copyrighted under the Creative Commons CC BY-NC-ND license