Skip to main content
PL schools

Polskie szkoły stowarzyszone w projekcie BREED

MRIRW

Partnerami stowarzyszonymi projektu BREED są dwie polskie szkoły kształcenia i szkolenia zawodowego, należące do sieci szkół rolniczych prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obie szkoły przyczyniły się do przetestowania i oceny zestawu narzędzi BREED i będą aktywnymi użytkownikami proponowanego kursu zawodowego, który zostanie włączony do ich programów edukacyjnych.

CKR

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały znajduje się w Brzostowie – urokliwym miasteczku w Wielkopolsce, w powiecie pilskim, w gminie Miasteczko Krajeńskie, w sąsiedztwie Doliny Noteci. Jest to szkoła z bogatymi tradycjami, a jej początki sięgają 1945 roku. Szkoła zapewnia możliwość nauki w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne w zawodach: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii i kwalifikacyjny kurs zawodowy dla dorosłych w zawodzie rolnik.

http://ckrbrzostowo.pl/

ZSCKR

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie to szkoła rolnicza z 75-letnią tradycją, o wysokiej jakości rolniczej oferty edukacyjnej, ściśle związanej z charakterem regionu i gwarantującej dobre przygotowanie absolwentów do rynku pracy. Szkolne gospodarstwo rolne należy do Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych w ramach systemu wspomagania decyzji w produkcji roślinnej prowadzonego przez ODR w Minikowie.
https://zsogrodniczych.edupage.org/