Skip to main content
Motivation-guide_PL

Przewodnik motywacyjny BREED do wysokiej jakości chowu świń

Przewodnik jest adresowany do producentów zajmujących się chowem trzody chlewnej – nowych lub już prowadzących działalność – i promuje pozytywne nastawienie do korzystania z zestawu narzędzi BREED w ramach Otwartych Zasobów Edukacyjnych, oferującego teoretyczne informacje i praktyczne porady dotyczące podejmowania zrównoważonych inicjatyw gospodarczych w zakresie wysokiej jakości chowu świń.
Przewodnik jest poświęcony ważnym aspektom chowu trzody chlewnej, które pomogą nowym lub już działającym przedsiębiorcom zdobyć nowe kompetencje i zastosować wiedzę w swoich fermach, dzięki zoferowaniu zarówno wiedzy teoretycznej oraz praktycznych porad.

Chów trzody chlewnej wymaga wiedzy, umiejętności i odpowiedniego nastawienia, aby był on dochodowym przedsięwzięciem. Rolnik musi dużo wiedzieć o zwierzętach i gospodarstwie, a także o środowisku i przebiegu procesu produkcji.
Przewodnik jest integralnym elementem zestawu narzędzi OER BREED VET, a jego treść wzbogaca  wiedzę użytkowników w informacje, które można wykorzystać w celu uniknięcia wielu błędów, często popełnianych gdy  rozpoczyna się nową działalność produkcyjną.
Każdy z rolników może znaleźć coś nowego i przydatnego, co może zastosować we własnym gospodarstwie w zakresie osiągnięcia zrównoważonego chowu trzody chlewnej.

Motivation Guide to quality pig breeding

Guida motivazionale all’allevamento del suino di qualità

Przewodnik motywacyjny do wysokiej jakości chowu świń

Οδηγός κινήτρων για ποιοτική εκτροφή χοίρων

Guia de motivação para a criação de suínos de qualidade

Motyvacijos vadovas kokybiškam kiaulių veisimui