Skip to main content
Piloting

Pilotaż BREED

Nauczyciele przedmiotów zawodowych i grupy uczniów oraz studentów uczestniczyli w testowaniu zestawu narzędzi szkoleniowych BREED w poszczególnych krajach projektu.

Łącznie 50 nauczycieli i 400 uczniów wzięło udział w szkoleniach BREED pod koniec roku szkolnego 2021/2022, zorganizowanych przez włoską partnerską szkołę zawodową Istituto di Istruzione Superiore „Antonio Zanelli” , dwie szkoły w Polsce: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie w oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego in Sypniewo (ZSCKR) oraz SGGW w Warszawie. Moduły szkoleniowe BREED zostały wykorzystane jako lekcje szkolne, a uczniowie zdali testy online, które były sposobem sprawdzenie wiedzy. W szkołach biorących udział w pilotażu rozpoczęto proces wdrażania szkolenia BREED w obowiązujących programach edukacyjnych, a także uznania certyfikatów BREED ukończenia modułu jako wewnętrznych elementów systemu oceniania uczniów. Oceny jakości kursu BREED dokonali nauczyciele i uczniowie.