Piloting

Pilotaż BREED

Nauczyciele przedmiotów zawodowych i grupy uczniów oraz studentów uczestniczyli w testowaniu zestawu narzędzi szkoleniowych BREED w poszczególnych krajach projektu.

Łącznie 50 nauczycieli i 400 uczniów wzięło udział w szkoleniach BREED pod koniec roku szkolnego 2021/2022, zorganizowanych przez włoską partnerską szkołę zawodową Istituto di Istruzione Superiore „Antonio Zanelli” , dwie szkoły w Polsce: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie w oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego in Sypniewo (ZSCKR) oraz SGGW w Warszawie. Moduły szkoleniowe BREED zostały wykorzystane jako lekcje szkolne, a uczniowie zdali testy online, które były sposobem sprawdzenie wiedzy. W szkołach biorących udział w pilotażu rozpoczęto proces wdrażania szkolenia BREED w obowiązujących programach edukacyjnych, a także uznania certyfikatów BREED ukończenia modułu jako wewnętrznych elementów systemu oceniania uczniów. Oceny jakości kursu BREED dokonali nauczyciele i uczniowie.

2019-1-IT01-KA202-007785

BREED Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

Stay tuned with BREED

Register here to receive continuous information about the BREED initiatives

All materials are copyrighted under the Creative Commons CC BY-NC-ND license